Z powodu pandemii koronawirusa, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od 16 marca br. przedszkole zawiesiło działalność.

Od 18 maja br. Siedmiomilowe Buty wznowiły swoją działalność, w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.